Aktuality

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování SCIO

Na podzim 2022 se naše škola zapojila do projektu Národní testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v našem kraji v testech z českého jazyka (Čj), matematiky (Ma) a obecných studijních předpokladů (OSP) - viz přiložený obrázek.

Certifikát s oceněním bude žákům předán s pololetním výpisem z vysvědčení. Všem oceněným žákům blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

KONKURZ NA ŘEDITELKU/ ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BYSTRÉ

Rada města Bystré vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Bystré, okres Svitavy

SLOVNÍ HODNOCENÍ V 1. ROČNÍKU ZŠ

V 1. ročníku naší školy dostávají žáci ve školním roce 2022/2023 v obou třídách (I. A, I. B) slovní hodnocení, které zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon; a naznačení dalšího rozvoje žáka. MŠMT plánuje, aby takové vysvědčení pro své žáky od prvního do třetího ročníku vytvářely všechny školy od školního roku 2025/2026. V souladu s tímto záměrem a po projednání s rodiči jsme hodnotili všechny žáky ve třídě již letos. 

ZŠ BYSTRÉ = URČENÁ ŠKOLA PRO POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY ŽÁKŮM CIZINCŮM

Krajský úřad Pardubického kraje určil naši školu po přijetí více jak 30 ukrajinských žáků  v jarních měsících roku 2022 a zařadil ji mezi školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu žáků cizinců, kteří plní povinnou školní docházku. Škola zajišťovala a nadále zajišťuje pro nově přijaté žáky intenzivní výuku českého jazyka jako druhého jazyka. Nově jsme přijali ukrajinskou asistentku pedagoga, jejímž hlavním cílem je začleňování ukrajinských dětí a žáků do tříd, nejvíce na 1. stupni ZŠ a také v 6. ročníku.  

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU VYHLÁŠENÉHO SZIF

Prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS Poličsko) jsme se letos přihlásili do Programu rozvoje venkova vyhlášeného Státáním zemědělským a intervenčním fondem (SZIF) s názvem projektu Modernizace technologie stravování ve školní jídelně ZŠ (jedná se o zakoupení nové myčky nádobí, škrabky brambor a zeleniny, pultové mrazící boxy) s finančním krytím SZIF do 250 tis. Kč. Dohoda o poskytnutí dotace mezi ZŠ a SZIF byla podepsána, je možné začít s realizací, tj. pořízení nového vybavení.

PROJEKT SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA ŠKOLY SCHVÁLEN A PODPOŘEN ZŘIZOVATELEM ŠKOLY FINANČNĚ

S digitalizací školy narůstá počet koncových zařízení ve škole. Usilujeme o to, aby digitální infrastruktura naší základní školy byla funkční a bezpečná. Plánujeme: 1. Nový rozvaděč pro server bude sloužit pro umístění nejenom serveru, ale i zakončení sítě, zálohovacímu zařízení a případně i bezpečnostnímu řešení SOPHS. 2. Přesun síťového zakončení z půdních prostor školy. 3. Revitalizace sítě v pavilonu školy, posílení a přidání WiFi pro lepší signál.

V PÁTEK 18.11. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pátek 18.11. 2022 je vyhlášeno ředitelské volno (původně neplánované) v Základní škole Bystré, okres Svitavy.

Školní družina bude při dostatečném počtu zájemců v provozu - informaci upřesníme.

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 10. a 11. října proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 hod. v tělocvičně školy.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 1x za 14 dní 2 H V ZŠ BYSTRÉ

Vážení rodiče, milí žáci,

od září školního roku 2022/2023 působí v ZŠ Bystré školní psycholog Mgr. Vlasta Tvrdíková.

Konzultační hodiny2 h 1x za 14 dní ve středu od 13,30 h do 15,30 h.

Od dalšího školního roku je možné počítat s rozšířením úvazku školního psychologa, který může pomoci s různými problémy, např. po skončení šetření metodikem prevence (např. šikany) individuálně pracuje s obětí/agresorem, nebo i s celou třídou.

Školní psycholog je také k dispozici v konzultačních hodinách Vám, váženi rodiče, Vašim dětem i pedagogickým pracovníkům školy. Při plánování návštěvy by byla vhodná rezervace předem - oznámení návštěvy výchovné poradkyni Mgr. Iloně Justové (Bakaláři, e-mail), aby se v daném termínu a čase nesetkalo najednou více zájemců.

Termíny konzultací - září až prosinec 2022, další termíny budou zveřejněny později:

 

září: 21.09.

říjen:05.10., 19.10.

listopad: 16.11., 30.11.

prosinec: 14.12.                                                                                          

 

ZVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PRO ŽÁKY I VEŘEJNOST OD 1. ŘÍJNA 2022

Vážení rodiče, vážení strávníci odebírající obědy ve školní jídelně,

školní obědy se v mnoha jíédelnách od 1. září 2022 zdražují. Ani nám se nevyhne zdražení, se kterým počítáme od 1. října 2022.

V příloze zprávy naleznete informaci o nových cenách potravin od 1.10. 2022 dle věkových kategorií a informaci o obědech pro veřejnost (obědy v doplňkové činnosti).

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září.

Prvňáčci se společně se svými rodiči sejdou v obřadní síni bysterské radnice, kde se v 7:50 uskuteční slavnostní přivítání 1.A třídy a v 8:10 třídy 1.B (poté přesun do tříd v pavilonu školy – více viz Informace rodičům budoucích prvňáčků.PDF v příspěvku níže).

Žáci 2. – 9. ročníku zahájí vyučování v 8 hodin ve svých kmenových třídách. V 8:05 je plánován projev ředitele školy školním rozhlasem.

Změny kmenových tříd: 5. třída – nově v přízemí hlavní budovy (učebna S04), 6. třída – nově v 1. patře hlavní budovy (učebna S16).

INFORMACE RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

v příloze zprávy naleznete:

1. Rozdělení dětí do I. A a I. B třídy

2. Informace k zahájení nového školního roku

3. Školní potřeby v 1. ročníku

4. Informace k provozu školní družiny v přípravném týdnu před zahájením školního roku

5. Informace ke stravování ve školní jídleně

6. Kontaktní údaje

S pozdravem Zdeněk Mrkos

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies