Informace o škole

Základní škola Bystré je úplnou základní školou s povinnou devítiletou školní docházkou, od 1. ledna 2001 škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace.
Škola je zařazena v Síti škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s těmito součástmi:

 1. Základní škola
 2. Školní družina
 3. Školní jídelna
 4. Školní klub

Škola je oprávněna používat statut Zdravá škola (propůjčuje Státní zdravotní ústav)

Počet žáků celkem:  245 (1. stupeň: 140 žáků, 2. stupeň: 105 žáků), z toho chlapci: 131, dívky: 114
Obce: Bystré – 142, Jedlová – 32, Hartmanice – 20, Hamry – 4, Nyklovice – 21, Nedvězí – 10, Trpín – 2, Svojanov – 5, Rohozná – 7, Manova Lhota – 2.

 

Ředitel školy:

PaedDr. Zdeněk Mrkos

 

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Jan Mužík

 

Účetní školy:

Lenka Tichá

 

Vedoucí školní jídelny:

Marcela Králová

 

Koordinátor ICT:

Mgr. Tomáš Varga

 

Koordinátorka ŠVP:

Mgr. Jana Müllerová

 

 

Školní poradenské pracoviště:

 

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Ilona Justová

(konzultační hodiny: středa 13:30-14:30 + kdykoliv po domluvě)

Kariérová poradkyně

Mgr. Iva Leinweberová

(konzultační hodiny: pondělí 13:30-14:30 + kdykoliv po domluvě)

Metodik prevence:

Mgr. Martin Dvořák

(konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě)
www.upozorneni.nntb.cz (online anonymní schránka důvěry NNTB)

Speciální pedagog:

Mgr. Martin Dvořák, Mgr. Lenka Chybíková

(konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě)

Školní psycholog:

Mgr. Vlasta Tvrdíková

(konzultační hodiny: středa 13:30-15:30, 1x za 14 dní - termíny konzultací: 21.9., 5.10., 19.10., 16.11., 30.11., 14.12.)

 

Třídy a třídní učitel:

I. stupeň

II. stupeň

I.A

Mgr. Lenka Chybíková

VI.

Mgr. Lenka Štoudková

I.B

PhDr. Drahomíra Chadimová

VII.

Mgr. Daniela Šílová

II.

Mgr. Michaela Barošová

VIII.

Mgr. Petra Divoká

III.A

p. Ludmila Filipová

IX.A

Mgr. Ilona Justová

III.B

Mgr. Michaela Dvořáková

IX.B

Mgr. Tomáš Varga

IV.

Mgr. František Grundloch

 

 

V.

Mgr. Jana Müllerová

 

 

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Martin Dvořák, Bc. Iva Feltlová, Mgr. Jindřiška Janušková, Mgr. Iva Leinweberová, p. Iva Sionová

Asistenti pedagoga:

Mgr. Hana Havlátová, p. Renáta Hofmanová, p. Eliška Prušková, p. Lenka Stejskalová, p. Ivana Voglová

 

Školní družina:

1. oddělení:  p. Marta Tomášková

2. oddělení:  Bc. Kateřina Dočekalová

3. oddělení:  DiS. Markéta Mládková

Školní klub:  p. Eliška Prušková

 
Hlavní cíle školního poradenského pracoviště:
 • zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • důraz na preventivní činnosti, práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy
 • vytváření programů k prevenci rizikových forem chování, sledování jejich účinnosti
 • zajištění odborné péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
 • včasné vyhledávání dětí ohrožených výukovým selháváním
 • včasná diagnostika příčin výukových obtíží žáků
 • příprava podmínek pro úspěšné včlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení péče o neprospívající žáky
 • poskytování komplexních služeb kariérového poradenství
 • metodická a konzultační pomoc učitelům
 • prohloubení spolupráce se subjekty mimo školu (ostatní poradenská zařízení)

Aktualizováno: 9.9.2022

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies