Aktuality

Pozvánka na hudební večer v rámci oslav 120. výročí školy

Pozvánka na hudební večer v rámci oslav 120. výročí školy

Vážení spoluobčané, milí přátelé školy,

všichni jste v sobotu 15. 6. srdečně zváni na večerní zábavu pořádanou Spolkem rodičů a přátel Základní školy Bystré v areálu za hasičskou zbrojnicí, která se uskuteční při příežitosti oslav 120. výročí školy.

Hraje hudební skupina BENN. Areál otevřen již od 17:00, občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na setkání.

Předvýdej místenek na školní akademii

Předvýdej místenek na školní akademii

Vážení spoluobčané, milí přátelé školy, 

předvýdej místenek na školní akademii (při příležitosti oslav 120 let školy) bude zahájen v pondělí 10. června v Turistickém informačním centru Bystré a bude probíhat do pátku 14. června do 11:30 hod. Nabídnuty budou oba termíny, tj. vystoupení od 13:00 i od 15:30 hod.

Prosíme o rezervaci pouze potřebného množství místenek. Přebytečné místenky bude možné vrátit před vstupem do divadelního sálu.

Informace rodičům budoucích prvňáčků ve školním roce 2024/2025

Vážení rodiče,

v příloze tohoto příspěvku naleznete:

1. Informace k zahájení školního roku prvňáčků, školní potřeby v 1. ročníku,
2. Informace k provozu školní družiny (i v přípravném týdnu před zahájením školního roku),
3. Informace ke stravování ve školní jídelně,
4. Kontaktní údaje.

Na děti a spolupráci s Vámi se těší pan učitel a paní učitelka prvních tříd, další pedagogičtí pracovníci a vedení školy.

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Základní škola Bystré přijme do svého týmu:

  • učitele/učitelku pro 1. stupeň,
  • asistenta pedagoga.

Podrobnější informace naleznete v příloze, případně Vám budou poskytnuty na tel. čísle 739 838 950 (ředitel školy).

Stravné na měsíc červen

Stravné na měsíc červen

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc červen bude možné zaplatit ve středu 29. 5. od 7:00 do 14:00 ve školní jídelně.

Pozvánka na oslavy 120. výročí otevření školní budovy

Pozvánka na oslavy 120. výročí otevření školní budovy

Základní škola Bystré a Město Bystré srdečně zvou všechny absolventy, bývalé učitele a zaměstnance školy, rodiče a přátelé školy na oslavy 120. výročí otevření školní budovy (1904 – 2024) v sobotu 15. června 2024.

Podrobnější informace a program oslav naleznete v přiložené pozvánce.

Stravné na měsíc květen

Stravné na měsíc květen

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc květen bude možné zaplatit v pondělí 29. 4. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 22. a 23. dubna proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 v tělocvičně školy.

Oslavy 120. výročí otevření školní budovy

Oslavy 120. výročí otevření školní budovy

Vážení spoluobčané, milí přátelé školy,

na sobotu 15. června 2024 připravuje Základní škola Bystré a Město Bystré oslavy 120. výročí otevření hlavní budovy školy. Připravujeme pro Vás školní akademii, prohlídku školních budov, výstavu žákovských prací a vydání almanachu školy. Na programu bude i beseda a výstava zaměřená na historii a současnost bysterské školy z dílny pana Dittricha, pana Stani a pana Kamínka. V samotném závěru celodenního programu se můžete těšit na večerní zábavu pořádanou Spolkem rodičů a přátel Základní školy Bystré v areálu za hasičskou zbrojnicí.

Podrobnější informace k plánovanému programu budou ještě upřesněny.

Zvýšení ceny oběda ve školní jídelně pro veřejnost od 1. května 2024

Zvýšení ceny oběda ve školní jídelně pro veřejnost od 1. května 2024

Vážení strávníci odebírající obědy ve školní jídelně,

v příloze zprávy naleznete informaci o nové ceně obědů pro veřejnost (obědy v doplňkové činnosti).

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání  pro školní rok 2024/2025 (zápis do 1. ročníku)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (zápis do 1. ročníku)

ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků žáků ZŠ 2023-2024

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude na jaře roku 2024 provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.

Zjišťování proběhne u žáků 3. až 8. ročníku základních škol s odlišným mateřským jazykem.

Sledovanou oblastí bude v tomto zjišťování český jazyk jako další cizí jazyk.

Zjišťování výsledků vzdělávání proběhne v termínu od 22. dubna do 10. května 2024.

Účast naší školy v tomto zjišťování výsledků vzdělávání prováděném Českou školní inspekcí je povinná.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies