Ke stažení:
Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání     
Přihláška ke stravování    
Přihláška dítěte do školní družiny    
Žádost o odklad povinné školní docházky    
Žádost o podávání léků ve škole    
Žádost o pokračování v základním vzdělávání    
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu (IVP)    
Žádost o přestup dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ Bystré    
Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání    
Žádost o snížení úplaty nebo osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD/ŠK     
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 2 a více dnů    
Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy    
Posudek lékaře pro uvolnění žáka z tělesné výchovy    
Prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka    
Omlouvání něpřítomnosti žáka ve škole    
Budoucí prvňáčci:
Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání     
Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků  
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 2023/24  
Školní vzdělávací program:
ŠVP verze č. 5 - V dokumentu jsou provedeny změny v souladu s úpravou RVP ZV od 1. 9. 2023   
ostatní části dokumentu (charakteristiky předmětů, tématické plány, přílohy) k nahlédnutí u ředitele školy
Školní řád:
Školní řád 2023   
Program prevence proti šikaně a dalším rizikovým jevům chování   
Školní stravování - pokyn ŘŠ   
Provoz školní družiny o prázdninách   
Návody:
Bakaláři - elektronická žákovská knížka   
Výroční zprávy:
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018-2019   
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019-2020   
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020-2021   
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021-2022  
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2022-2023  
Rozpočty:
Rozpočet školy na rok 2017   
Návrh rozpočtu pro rok 2018   
Návrh - střednědobý výhled 2019-2020   
Návrh rozpočtu pro rok 2019   
Návrh - střednědobý výhled 2020-2023   
Návrh rozpočtu pro rok 2022   
Návrh - střednědobý výhled 2023-2025   
Inspekční zprávy:
Inspekční zpráva inspekce ČŠI (24.-26.11.2008)   
Inspekční zpráva inspekce ČŠI (18.-25.10.2013)   
Inspekční zpráva inspekce ČŠI (23.-26. a 29.1.2018)   
Pro cizince z Ukrajiny:
  Školní řád - přelozeno pomocí Google překladače
  Školní vzdělávací program - přelozeno pomocí Google překladače
  Bakaláři - základní uživatelský manuál pro rodiče
  Jak postupovat při začlenění do vzdělávání v ČR - zdroj MŠMT
  Základní vzdělávání v České republice - zdroj NPI
  Vzdělávání dětí cizinců - zdroj NPI
  Informace pro zákonné zástupce dětí cizinců - zdroj NPI
  Krizová linka pro ukrajinské děti a dospělé
Informace o zpracování osobních údajů:
Informace o zpracování osobních údajů   
Prohlášení o přístupnosti:
Prohlášení o přístupnosti k nahlédnutí
ZDE
GDPR:
GDPR k nahlédnutí
ZDE

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies