Ke stažení:

  Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání

  Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání

  Žádost o odklad povinné školní docházky

   Žádost o vypracování Individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

   Formulář pro posudek lékaře při uvolnění z tělesné výchovy dle vyhlášky č. 98/2012 Sb.

   Přihláška dítěte do ŠD ve zvláštním režimu

Informace o zpracování osobních údajů:

   Informace o zpracování osobních údajů

Budoucí prvňáčci:

   Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání

   Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání

   Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

   Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Školní vzdělávací program:

  ŠVP verze č. 4 - V dokumentu jsou provedeny změny v souladu s úpravou RVP ZV od 1.9.2021

ostatní části dokumentu (charakteristiky předmětů, tématické plány, přílohy) k nahlédnutí u ředitele školy

Školní řád:

   Školní řád 2019

   Program prevence proti šikaně a dalším rizikovým jevům chování

   Školní stravování - pokyn ŘŠ

   Provoz školní družiny o prázdninách

Návody:

   Bakaláři - elektronická žákovská knížka

Výroční zprávy:

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006-2007

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-2008

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009

  Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010-2011

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012-2013

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015-2016

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016-2017

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017-2018

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018-2019

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019-2020

   Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020-2021

Rozpočty:

   Rozpočet školy na rok 2017

   Návrh rozpočtu pro rok 2018

   Návrh - střednědobý výhled 2019-2020

   Návrh rozpočtu pro rok 2019

   Návrh - střednědobý výhled 2020-2023

  Návrh rozpočtu pro rok 2022

  Návrh - střednědobý výhled 2023-2025

Inspekční zprávy:

   Inspekční zpráva inspekce ČŠI (24.-26.11.2008)

   Inspekční zpráva inspekce ČŠI (18.-25.10.2013)

   Inspekční zpráva inspekce ČŠI (23.-26. a 29.1.2018)

Prohlášení o přístupnosti:
Prohlášení o přístupnosti k nahlédnutí
ZDE
GDPR:
GDPR k nahlédnutí
ZDE
Zdravá škola
Šablony
Portál pardubického kraje
Nenech to být