Aktuality

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY - OBDOBÍ 2021-2024

Vážení rodiče,

zřizovatel Základní školy Bystré, tj. Město Bystré, vydal zřizovací listinu školské rady pro období 2021 - 2024 s účinností od 1. 10. 2021. 

Členové školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků
1. Václav Cupal, Dis., Bystré
2. Mgr. Simona Valachová, Hartmanice

Pedagogičtí pracovníci školy
1. Mgr. Michael Dvořák, Pomezí
2. Mgr. Jana Müllerová, Bystré

Zástupci zřizovatele
1. Mgr. Marie Štouračová, Bystré
2. Petr Švehlák, Bystré

První jednání školské rady je plánované na pondělí 22. listopadu 2021 v 16 h v hlavní budově v učebně literatury (1. patro). První bod jednání - volba předsedy školské rady.

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 11. a 12. října proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 hod. v tělocvičně školy.

OPAKOVANÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021-2024 - VÝSLEDKY

Ani druhé kolo voleb do školské rady (září 2021) nebylo úspěšné. V takovémto případě dle volebního řádu členy rady zastupující rodiče jmenuje ředitel školy. Vybráni byli navržení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

1. Václav Cupal, DiS., Bystré

2. Mgr. Simona Valachová, Hartmanice

Návrhy členů školské rady za pedagogické pracovníky a rodiče byly předány zřizovateli školy k doplnění o členy školské rady za zřizovatele. Následně bude zřizovatelem školy jmenována školská rada pro období 2021 – 2024.

Všem rodičům, kteří se voleb zúčastnili, děkujeme za projevený zájem. Nově jmenovaným členům školské rady blahopřejeme.

Počty žáků ve školním roce 2021/2022

Počet žáků celkem:  225 (1. stupeň: 119 žáků, 2. stupeň: 106 žáků), z toho chlapci: 125, dívky: 100.
Obce:  Bystré – 125, Jedlová – 30, Hartmanice – 19, Hamry – 3, Nyklovice – 23, Nedvězí – 10, Trpín – 2, Svojanov – 6, Rohozná – 5, Manova Lhota – 2.

1. třída:  třídní učitelka – Michaela Barošová, počet žáků – 20,
2. A třída:  třídní učitelka – Ludmila Filipová, počet žáků – 16,
2. B třída:  třídní učitelka – Michaela Dvořáková, počet žáků – 13,
3. třída:  třídní učitel – František Grundloch, počet žáků – 23,
4. třída:  třídní učitelka – Lenka Chybíková, počet žáků – 27,
5. třída:  třídní učitelka – Drahomíra Chadimová, počet žáků – 20,
6. třída:  třídní učitelka – Daniela Šílová, počet žáků – 22,
7. třída:  třídní učitel – Michael Dvořák, počet žáků – 23,
8. A třída:  třídní učitelka – Ilona Justová, počet žáků – 16,
8. B třída:  třídní učitel – Tomáš Varga, počet žáků – 16,
9. třída:  třídní učitelka – Jana Müllerová, počet žáků – 29.

Výchovná poradkyně:  Ilona Justová.
Kariérová poradkyně:  Iva Leinweberová.
Metodik prevence:  Michael Dvořák.
Koordinátor ICT:  Tomáš Varga.
Učitelé bez třídnictví:  Petra Divoká, Iva Feltlová, Iva Leinweberová, Iva Sionová.
Asistentky pedagoga:  Renáta Hofmanová, Markéta Mládková, Eliška Prušková, Lenka Stejskalová, Ivana Voglová.
Školní družina:  1. oddělení – Marta Tomášková, 2. oddělení – Kateřina Dočekalová, 3. oddělení – Hana Havlátová.
Školní klub:  Markéta Mládková.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies