5. třída

Mgr. František Grundloch

Cyklovýlet - Městské lesy Hradec Králové

Cyklovýlet - Městské lesy Hradec Králové

16.5.2023 | Lenka Stejskalová

Ve 4. ročníku skládají děti zkoušky z dopravní výchovy. Aby obdržely průkaz cyklisty a mohly být zcela samostatnými účastníky silničného provozu, musejí splnit testy z pravidel silničního provozu a bezchybnou 5 minutovou jízdu na dopravním hřišti.

Vyvrcholením jejich snah a snad i odměnou pro ně byl cyklovýlet do Městských lesů v Hradci Králové, který se uskutečnil 16. 5. 2023. Tato lokalita je ideální pro všechny, kdo s pravidelností na kole nejezdí, ale mají touhu pokořit 30 km hranici. Zde se to totiž podaří téměř každému!

A co jsme zažili? Zeleň jarních lesů, prohlídku krňovického skanzenu, první déšť, který jsme přečkali na pozorovacích stanovištích u výběhu s daňky, muflony a divočáky, mnoho zábavy na rytířském hradišti a druhý déšť na posledních pár km k autobusu, který nás opravdu potrápil. Zažili jsme tedy vše, co ke správnému výletu patří. 

Nezbývá vyjádřit opravdu velké poděkování ordinaci MUDrych s.r.o., která zasponzorovala dětem celou dopravu a zajistila lékařský dohled, SRPZŠ, které spolu s třídním učitelem F. Grundlochem akci zaštítili organizačně, a panu J. Luňáčkovi za pomocnou ruku a osobní účast.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies