Aktuality

Stravné na měsíc únor

Stravné na měsíc únor

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc únor bude možné zaplatit v úterý 30. 1. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Základní škola Bystré ve spolupráci se SRPZŠ nabízí edukativně stimulační program pro předškolní děti EdaSTIM

Základní škola Bystré ve spolupráci se SRPZŠ nabízí edukativně stimulační program pro předškolní děti EdaSTIM

Jedná se o program, který se zabývá EDUKACÍ (vzděláváním) a STIMULACÍ (pozitivním povzbuzováním) předškolního dítěte.

Pro koho je program určený:

 • pro děti, které potřebují pomoci v dozrávání v některé z dílčích oblastí – př. řeč, zrakové či sluchové vnímání, grafomotorika, matematické představy,
 • pro děti, jejichž rodiče mají obavu, že jejich dítě nezvládne školní docházku a zvažují odklad školní docházky,
 • pro děti s adaptačními a komunikačními problémy,
 • pro děti, které se chtějí seznámit s budoucím učitelem první třídy.

Program se skládá z 10 lekcí, které budou probíhat od ledna do dubna.

Další informace a závaznou přihlášku naleznete v příloze.

Vánoční přání

Drazí kolegové, žáci, rodiče a přátelé naší školy,

přeji Vám pohodové a radostné Vánoce, plné lásky, smíchu a klidu. Ať každý z nás najde čas zpomalit, ocenit okamžiky s rodinou a přáteli a nabrat novou sílu do nadcházejícího roku.

Nový rok je příležitostí k novým začátkům. Přeji Vám odvahu sledovat své sny, sílu překonat všechny výzvy a zažít radost z dosažených úspěchů.

Děkuji Vám všem za každodenní nasazení a spolupráci při vytváření prostředí, které podněcuje vzdělávání a posiluje rozvoj našich žáků.

Veselé a poklidné Vánoce a šťastný nový rok Vám všem přeje

Jan Mužík

Stravné na měsíc leden

Stravné na měsíc leden

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc leden bude možné zaplatit v úterý 19. 12. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Stravné na měsíc prosinec

Stravné na měsíc prosinec

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc prosinec bude možné zaplatit v úterý 28. 11. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Stávka v Základní škole Bystré, okres Svitavy

Vážení rodiče,

jak jste jistě byli informování ze sdělovacích prostředků, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na pondělí 27. 11. 2023 jednodenní výstražnou stávku. Důvody a více informací naleznete v přiloženém dopise školských odborů rodičům.

Do této plánované stávky se zapojí i část zaměstnanců naší školy, kteří tak společně s ostatními zaměstnanci vyjadřují nespokojenost s chystanými změnami v českém školství. Jsem si jist, že ani Vám rodičům nejsou podmínky, za jakých bude probíhat výuka Vašich dětí, lhostejné.

Provoz naší školy v pondělí 27. listopadu však bude zajištěn v mírně omezeném režimu, a to následovně:

 • vyučování pro 1. st. bude probíhat od 1. do 4. vyučovací hodiny, tj. od 7:30 do 11:10,
 • vyučování pro 2. st. bude probíhat od 1. do 5. vyučovací hodiny, tj. od 7:30 do 12:05,
 • školní jídelna bude vařit,
 • školní družina bude v provozu ráno od 6:30 a odpoledne od 11:10 do 15:00,
 • školní klub bude v provozu od 11:10 do 15:00,
 • zájmové kroužky se v tento den nebudou konat,
 • pronájem tělocvičny nebude nijak omezen.

Vážení rodiče, jsme si vědomi případných komplikací, které Vám může omezený provoz školy způsobit, ale zároveň věříme ve Vaše pochopení a podporu v této věci. Přeci jen máme všichni společný zájem a tím je kvalitní vzdělávání pro naše žáky, Vaše děti.

S přátelským pozdravem Jan Mužík

Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo naši žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na zajištění Bezplatného školního stravování ve školním roce 2023/2024.

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Stravné na měsíc listopad

Stravné na měsíc listopad

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc listopad bude možné zaplatit v pondělí 30. 10. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Školní družina nebude o podzimních prázdninách v provozu

Školní družina nebude o podzimních prázdninách v provozu

Vážení rodiče,

školní družina nebude o podzimních prázdninách (čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.) v provozu. Do školní družiny bylo na prázdniny nahlášeno pouze 6 dětí.

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 16. a 17. října proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 v tělocvičně školy.

Stravné na měsíc říjen

Stravné na měsíc říjen

Vážení strávníci,

úhradu stravného (v hotovosti) na měsíc říjen bude možné zaplatit v úterý 26. 9. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Organizace školního roku 2023/2024

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Svitavy stanoveny na 11. 3. – 17. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Plán pedagogických porad:
29. 8. 2023 (Út),
4. 9. 2023 (Po) v 9:30,
6. 11. 2023 (Po),
22. 1. 2024 (Po) – uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí k 19. 1. 2024 (Pá),
8. 4. 2024 (Po),
24. 6. 2024 (Po) – uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí k 21. 6. 2024 (Pá).

Plán třídních schůzek s rodiči:
4. 9. 2023 – informace pro rodiče žáků 1. ročníku,
2. 10. 2023 – informace pro rodiče žáků 1. ročníku,
13. 11. 2023 – třídní schůzky: Školní řád, klasifikační řád, organizace výuky, prospěch a chování,
8. 1. 2024 – konzultace prospěchu a chování,
15. 4. 2024 – třídní schůzky,
3. 6. 2024 – konzultace prospěchu a chování.

Sběr starého papíru: 16. – 17. října 2023 (Po, Út), 22. – 23. dubna 2024 (Po, Út).

Projektová výuka:
Křížem krážem Vysočinou – pátek 15. 9. 2023,
Den bezpečnějšího internetu – úterý 6. 2. 2024,
Ekologický den – pátek 26. 4. 2024,
Branný den – ochrana člověka za mimořádných situací – pátek 17. 5. 2024,
Olympijský den – pátek 7. 6. 2024,
Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku – úterý 11. 6. 2024.

Ples SRPŠ a dětský karneval: 23. února 2024 (Pá) – ples, 24. února 2024 (So) – karneval.

Zápis do 1. třídy: 3. duben 2024 (St).

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies