Aktuality

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 24. a 25. dubna proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 hod. v tělocvičně školy.


19.4.2023
Jan Mužík

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU - VÝSTUP ČINNOSTI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU - ŠKOLA SNŮ

srdečně zveme na výstavu, která je výstupem činnosti žákovského parlamentu, ŠKOLA SNŮ.

Výstava se uskuteční v Multifunkčním domě v Bystrém, zahájení 15.5. 2023 v 16.30 h - vernisáž, výstava potrvá do 19.5. 2023.


18.4.2023
Zdeněk Mrkos

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude na jaře roku 2023 provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.

Naše škola byla zařazena do skupiny škol, v nichž proběhne zjišťování u žáků 9. ročníku ZŠ či odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Sledovanými oblastmi v tomto zjišťování jsou: Čtenářská gramotnost, Další cizí jazyk, Chemie, Fyzika, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis a Výchova ke zdraví.

Naší škole je přidělena konkrétní dvojice oblastí: Další cizí jazyk (Německý jazyk) a Výchova ke zdraví.

Zjišťování výsledků proběhne v termínu od 15. května do 2. června 2023. Koknkrétní termín je na rozhodnutí školy.

Účast naší školy v tomto zjišťování výsledků vzdělávání prováděném Českou školní inspekcí je povinná.


29.3.2023
Zdeněk Mrkos

BRUSLENÍ V POLIČCE - 6.3. 2023

Město Bystré objednalo na první den jerních prázdnin 6. března 2023 od 10 do 12 h pronájem poličského stadionu. Zve na bruslení. Dopravu město neorganizuje. Brusle si můžete vzít vlastní, nebo si je můžete vypůjčit na místě. Půjčovné je 50 Kč. Kontaktní osoba Martin Dvořák, 732 700 847.


27.2.2023
Zdeněk Mrkos

Odkaz NNTB na webu školy

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola využívá anonymní online schránku důvěry NNTB, díky které může žák, rodič, učitel nebo zaměstnanec anonymně upozornit na šikanu ve škole nebo jakýkoli problém, o kterém není snadné mluvit osobně.

Odkaz na NNTB, přes který je možné se bezpečně svěřit, najdete na našem školním webu na dvou místech:

  • logo NNTB v patičce webu,
  • odkaz v sekci O škole – Školní poradenské pracoviště (informace o metodikovi prevence).

V případě jakýchkoli nejasností se na nás neváhejte obrátit.


22.2.2023
Jan Mužík

SPOLEČENSKÝ PLES A DĚTSKÝ KARNEVAL

Spolek rodičů a přátel Základní školy Bystré srdečně zve na:
XXVIII. SPOLEČNSKÝ PLES - v pátek 24.2. 2023 od 20 h v sokolovně v Bystrém
hraje kapela MEFISTO MOHLENICE
předtančení žáků 9. tříd
hlavní cena: welnes pobyt pro 2 osoby na 3 dny
vstupné: 100,- Kč

MAŠKARNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL - v sobotu 25.2.2023 od 13,30 h
předtančení ZUŠ Bystré
vstupné: dobrovolné


9.2.2023
Zdeněk Mrkos

ZVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PRO ŽÁKY I VEŘEJNOST OD 1. BŘEZNA 2023

Vážení rodiče, vážení strávníci odebírající obědy ve školní jídelně,

v příloze zprávy naleznete informaci o nových cenách potravin od 1.3. 2023 (dle věkových kategorií) a informaci o ceně obědů pro veřejnost (obědy v doplňkové činnosti).

 


31.1.2023
Zdeněk Mrkos

TESTOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ SCIO

V 6. ročníku naší školy jsou žáci, s jedním z nejlepších výsledků v Pardubickém kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním testovací společnost zaslala ocenění za výborný výsledek.
Český jazyk
Šimon Renát za nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování ČJ 6. tříd ZŠ.
Laura Benešová za druhý nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování ČJ 6. tříd ZŠ.
Matematika
Jaroslav Dočekal za nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování M 6. tříd ZŠ.
Obecné studijní předpoklady (OSP)
Šimon Hanzl za druhý nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování OSP 6. tříd ZŠ.
Šimon Renát za třetí nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování OSP 6. tříd ZŠ.
Oceněným (žákyním i žákům) blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.


28.1.2023
Zdeněk Mrkos

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování SCIO

Na podzim 2022 se naše škola zapojila do projektu Národní testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v našem kraji v testech z českého jazyka (Čj), matematiky (Ma) a obecných studijních předpokladů (OSP) - viz přiložený obrázek.

Certifikát s oceněním bude žákům předán s pololetním výpisem z vysvědčení. Všem oceněným žákům blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.


27.1.2023
Jan Mužík

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies