Aktuality

Úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin

Úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin:
1. 7. – 3. 7. v 8:00-10:00,
8. 7. – 12. 7. v 8:00-10:00,
1. 8. – 2. 8. v 8:00-10:00,
5. 8. – 8. 8. v 8:00-10:00,
26. 8. – 30. 8. v 8:00-10:00,
v případě potřeby i kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě.

Poděkování na závěr školního roku

Vážení a milí,

s koncem školního roku bych rád vyjádřil svou hlubokou vděčnost a poděkování všem, kteří se podílejí na chodu naší školy a přispívají k jejímu rozvoji.

V první řadě děkuji všem pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům za jejich celoroční obětavou práci, nasazení a oddanost. Vaše úsilí a péče o naše žáky jsou neocenitelné a Vaše práce má nesmírný dopad na jejich vzdělání a budoucnost.

Rád bych také vyjádřil svou vděčnost školské radě za její příspěvky k rozvoji naší školy. Vaše podněty a spolupráce nám pomáhají neustále zlepšovat vzdělávací prostředí a posouvat naši školu kupředu. Zároveň děkuji spolku rodičů a přátel naší školy za jejich významnou pomoc a podporu, která je pro nás obrovským přínosem.

Dále nesmím opomenout starostu města, městskou radu, zastupitelstvo, partnery a přátele školy a samozřejmě všechny rodiče. Vaše podpora a spolupráce s naší školou jsou pro nás klíčové. Díky Vám můžeme společně vytvářet prostředí, ve kterém se naši žáci cítí dobře a mohou se plně rozvíjet.

Milí žáci, Vám patří také velké poděkování. Během uplynulého roku jste prokázali mnoho úsilí, odhodlání a nadšení pro učení. Vaše snaha a pokroky jsou pro nás velkou motivací. Přeji Vám krásné prázdniny plné dobrodružství, odpočinku a zábavy. Těšíme se na Vás v příštím školním roce, kdy společně budeme pokračovat v cestě za novými vědomostmi a zážitky.

Ještě jednou Vám všem děkuji za Váš čas, úsilí a podporu. Přeji Vám krásné léto plné odpočinku a těším se na další společný školní rok.

S úctou Jan Mužík

Pozvánka na hudební večer v rámci oslav 120. výročí školy

Pozvánka na hudební večer v rámci oslav 120. výročí školy

Vážení spoluobčané, milí přátelé školy,

všichni jste v sobotu 15. 6. srdečně zváni na večerní zábavu pořádanou Spolkem rodičů a přátel Základní školy Bystré v areálu za hasičskou zbrojnicí, která se uskuteční při příežitosti oslav 120. výročí školy.

Hraje hudební skupina BENN. Areál otevřen již od 17:00, občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na setkání.

Předvýdej místenek na školní akademii

Předvýdej místenek na školní akademii

Vážení spoluobčané, milí přátelé školy, 

předvýdej místenek na školní akademii (při příležitosti oslav 120 let školy) bude zahájen v pondělí 10. června v Turistickém informačním centru Bystré a bude probíhat do pátku 14. června do 11:30 hod. Nabídnuty budou oba termíny, tj. vystoupení od 13:00 i od 15:30 hod.

Prosíme o rezervaci pouze potřebného množství místenek. Přebytečné místenky bude možné vrátit před vstupem do divadelního sálu.

Informace rodičům budoucích prvňáčků ve školním roce 2024/2025

Vážení rodiče,

v příloze tohoto příspěvku naleznete:

1. Informace k zahájení školního roku prvňáčků, školní potřeby v 1. ročníku,
2. Informace k provozu školní družiny (i v přípravném týdnu před zahájením školního roku),
3. Informace ke stravování ve školní jídelně,
4. Kontaktní údaje.

Na děti a spolupráci s Vámi se těší pan učitel a paní učitelka prvních tříd, další pedagogičtí pracovníci a vedení školy.

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Základní škola Bystré přijme do svého týmu:

  • učitele/učitelku pro 1. stupeň,
  • asistenta pedagoga.

Podrobnější informace naleznete v příloze, případně Vám budou poskytnuty na tel. čísle 739 838 950 (ředitel školy).

Stravné na měsíc červen

Stravné na měsíc červen

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc červen bude možné zaplatit ve středu 29. 5. od 7:00 do 14:00 ve školní jídelně.

Pozvánka na oslavy 120. výročí otevření školní budovy

Pozvánka na oslavy 120. výročí otevření školní budovy

Základní škola Bystré a Město Bystré srdečně zvou všechny absolventy, bývalé učitele a zaměstnance školy, rodiče a přátelé školy na oslavy 120. výročí otevření školní budovy (1904 – 2024) v sobotu 15. června 2024.

Podrobnější informace a program oslav naleznete v přiložené pozvánce.

Stravné na měsíc květen

Stravné na měsíc květen

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc květen bude možné zaplatit v pondělí 29. 4. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 22. a 23. dubna proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 v tělocvičně školy.

Oslavy 120. výročí otevření školní budovy

Oslavy 120. výročí otevření školní budovy

Vážení spoluobčané, milí přátelé školy,

na sobotu 15. června 2024 připravuje Základní škola Bystré a Město Bystré oslavy 120. výročí otevření hlavní budovy školy. Připravujeme pro Vás školní akademii, prohlídku školních budov, výstavu žákovských prací a vydání almanachu školy. Na programu bude i beseda a výstava zaměřená na historii a současnost bysterské školy z dílny pana Dittricha, pana Stani a pana Kamínka. V samotném závěru celodenního programu se můžete těšit na večerní zábavu pořádanou Spolkem rodičů a přátel Základní školy Bystré v areálu za hasičskou zbrojnicí.

Podrobnější informace k plánovanému programu budou ještě upřesněny.

Zvýšení ceny oběda ve školní jídelně pro veřejnost od 1. května 2024

Zvýšení ceny oběda ve školní jídelně pro veřejnost od 1. května 2024

Vážení strávníci odebírající obědy ve školní jídelně,

v příloze zprávy naleznete informaci o nové ceně obědů pro veřejnost (obědy v doplňkové činnosti).

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies