Aktuality

Stravné na měsíc prosinec

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc prosinec bude možné zaplatit v úterý 28. 11. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.


24.11.2023
Jan Mužík

Stávka v Základní škole Bystré, okres Svitavy

Vážení rodiče,

jak jste jistě byli informování ze sdělovacích prostředků, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na pondělí 27. 11. 2023 jednodenní výstražnou stávku. Důvody a více informací naleznete v přiloženém dopise školských odborů rodičům.

Do této plánované stávky se zapojí i část zaměstnanců naší školy, kteří tak společně s ostatními zaměstnanci vyjadřují nespokojenost s chystanými změnami v českém školství. Jsem si jist, že ani Vám rodičům nejsou podmínky, za jakých bude probíhat výuka Vašich dětí, lhostejné.

Provoz naší školy v pondělí 27. listopadu však bude zajištěn v mírně omezeném režimu, a to následovně:

  • vyučování pro 1. st. bude probíhat od 1. do 4. vyučovací hodiny, tj. od 7:30 do 11:10,
  • vyučování pro 2. st. bude probíhat od 1. do 5. vyučovací hodiny, tj. od 7:30 do 12:05,
  • školní jídelna bude vařit,
  • školní družina bude v provozu ráno od 6:30 a odpoledne od 11:10 do 15:00,
  • školní klub bude v provozu od 11:10 do 15:00,
  • zájmové kroužky se v tento den nebudou konat,
  • pronájem tělocvičny nebude nijak omezen.

Vážení rodiče, jsme si vědomi případných komplikací, které Vám může omezený provoz školy způsobit, ale zároveň věříme ve Vaše pochopení a podporu v této věci. Přeci jen máme všichni společný zájem a tím je kvalitní vzdělávání pro naše žáky, Vaše děti.

S přátelským pozdravem Jan Mužík


23.11.2023
Jan Mužík

Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo naši žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na zajištění Bezplatného školního stravování ve školním roce 2023/2024.

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


30.10.2023
Jan Mužík

Stravné na měsíc listopad

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc listopad bude možné zaplatit v pondělí 30. 10. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.


23.10.2023
Jan Mužík

Školní družina nebude o podzimních prázdninách v provozu

Vážení rodiče,

školní družina nebude o podzimních prázdninách (čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.) v provozu. Do školní družiny bylo na prázdniny nahlášeno pouze 6 dětí.


18.10.2023
Jan Mužík

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 16. a 17. října proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 v tělocvičně školy.


2.10.2023
Jan Mužík

Stravné na měsíc říjen

Vážení strávníci,

úhradu stravného (v hotovosti) na měsíc říjen bude možné zaplatit v úterý 26. 9. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.


25.9.2023
Jan Mužík

Organizace školního roku 2023/2024

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Svitavy stanoveny na 11. 3. – 17. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Plán pedagogických porad:
29. 8. 2023 (Út),
4. 9. 2023 (Po) v 9:30,
6. 11. 2023 (Po),
22. 1. 2024 (Po) – uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí k 19. 1. 2024 (Pá),
8. 4. 2024 (Po),
24. 6. 2024 (Po) – uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí k 21. 6. 2024 (Pá).

Plán třídních schůzek s rodiči:
4. 9. 2023 – informace pro rodiče žáků 1. ročníku,
2. 10. 2023 – informace pro rodiče žáků 1. ročníku,
13. 11. 2023 – třídní schůzky: Školní řád, klasifikační řád, organizace výuky, prospěch a chování,
8. 1. 2024 – konzultace prospěchu a chování,
15. 4. 2024 – třídní schůzky,
3. 6. 2024 – konzultace prospěchu a chování.

Sběr starého papíru: 16. – 17. října 2023 (Po, Út), 22. – 23. dubna 2024 (Po, Út).

Projektová výuka:
Křížem krážem Vysočinou – pátek 15. 9. 2023,
Den bezpečnějšího internetu – úterý 6. 2. 2024,
Ekologický den – pátek 26. 4. 2024,
Branný den – ochrana člověka za mimořádných situací – pátek 17. 5. 2024,
Olympijský den – pátek 7. 6. 2024,
Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku – úterý 11. 6. 2024.

Ples SRPŠ a dětský karneval: 23. února 2024 (Pá) – ples, 24. února 2024 (So) – karneval.

Zápis do 1. třídy: 3. duben 2024 (St).


11.9.2023
Jan Mužík

Taneční zábava SRPZŠ

Spolek rodičů a přátel Základní školy Bystré srdečně zve na taneční zábavu – v sobotu 9. 9. 2023 od 20:00 v areálu hasičské zahrady v Bystrém.

Hraje kapela Paní věší prádlo.

Vstupné: 100,- Kč


8.9.2023
Jan Mužík

Úvodní slovo ředitele školy

Milí žáci, vážení rodiče, vážení spolupracovníci a ostatní přátelé školy,

jako hrdému řediteli této školy, která je domovem pro naše nadějné žáky a jejich rodiny, je mi ctí Vás všechny přivítat na začátku nového školního roku.

Především bych chtěl vyjádřit upřímné poděkování mému předchůdci, bývalému řediteli PaedDr. Zdeňku Mrkosovi. Odvedl kvalitní práci a zanechal nezapomenutelnou stopu v historii naší školy. Jeho oddanost, vedení školy a závazek k vzdělání našich žáků jsou obdivuhodné a já se budu snažit v tomto duchu pokračovat.

Nový školní rok přináší nejen nové knihy, učebnice a učebny, ale také nové příležitosti a možnosti. Je to jako neotevřená kniha, plná nepopsaných stránek, na které můžeme napsat příběh našeho vzájemného růstu a úspěchu.

Děti a mládeži, jste naším pokladem a naší nadějí. Nezapomínejte na to, že máte neomezený potenciál. Snažte se, zkoušejte nové věci a nebojte se chyb, protože právě v nich často nacházíme největší lekce a ponaučení.

Rodiče, jste našimi partnery ve vzdělávání Vašich dětí. Vaše angažovanost a podpora jsou pro nás neocenitelné. Rovněž jste důležitými průvodci a vzory pro Vaše děti. Podporujte je ve snaze dosáhnout svých cílů a učte je hodnotám, jako jsou láska k učení, trpělivost a odhodlání.

Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci, Vy jste srdcem naší školy. Jste těmi, kteří formují naše budoucí generace. Vaše práce má obrovský význam a já Vám děkuji za Váš neúnavný závazek k vzdělávání našich žáků.

Nepedagogičtí pracovníci, Vaše práce je nepostradatelná pro plynulý chod naší školy. Děkuji Vám za ni a také za oddanost naší škole.

Letošní školní rok bude určitě plný výzev, ale také úspěchů a radosti. Společně můžeme dosáhnout všeho, co si stanovíme za cíl. Věřím, že jsme připraveni čelit všem výzvám a vytvářet společenství, které je založeno na respektu, soucitném chování a vzájemné podpoře.

Nechť je tento nový školní rok plný inspirace, úspěchu a radosti pro nás všechny.

Děkuji Vám za Vaši důvěru a víru v naši školu.

S úctou
Mgr. Jan Mužík, ředitel Základní školy Bystré, okres Svitavy


4.9.2023
Jan Mužík

Nové e-mailové kontakty

Se změnou podmínek našeho poskytovatele připojení k internetu jsme byli nuceni změnit následující e-mailové kontakty s okamžitou platností:

Ředitel školy: reditel@zsbystre.cz

Zástupkyně ředitele školy: zastupce@zsbystre.cz

Vedoucí školní jídelny: jidelna@zsbystre.cz

Děkujeme za pochopení.


28.8.2023
Jan Mužík

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září. Prvňáčci se spolu se svými rodiči sejdou v obřadní síni bysterské radnice, kde se v 8:00 uskuteční slavnostní přivítání. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí vyučování v 8:00 ve svých kmenových učebnách.

Nové přidělení kmenových učeben:

  1. třída – učebna S04 (hlavní budova – přízemí),
  2. třída – učebna S16 (hlavní budova – 1. patro),
  3. třída – učebna S26 (hlavní budova – 2. patro).

Školní družina bude v provozu od pondělí 28. srpna od 7:00 do 15:00.

Školní jídelna bude vařit od pondělí 28. srpna. Žáci základní školy, kteří budou chodit na obědy v srpnu, mají nárok na zvýhodněnou cenu oběda za cenu potravin.

Stravné na měsíc srpen se bude prodávat ve středu 23. 8. a ve čtvrtek 24. 8. od 7:00 do 14:00 ve školní jídelně. Stravné na září se bude hradit ve středu 30. 8. a ve čtvrtek 31. 8., případně je možné i v pondělí 4. září, rovněž v 7:00 – 14:00 ve školní jídelně.


16.8.2023
Jan Mužík

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies