Aktuality

BRUSLENÍ V POLIČCE - 6.3. 2023

Město Bystré objednalo na první den jerních prázdnin 6. března 2023 od 10 do 12 h pronájem poličského stadionu. Zve na bruslení. Dopravu město neorganizuje. Brusle si můžete vzít vlastní, nebo si je můžete vypůjčit na místě. Půjčovné je 50 Kč. Kontaktní osoba Martin Dvořák, 732 700 847.

Odkaz NNTB na webu školy

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola využívá anonymní online schránku důvěry NNTB, díky které může žák, rodič, učitel nebo zaměstnanec anonymně upozornit na šikanu ve škole nebo jakýkoli problém, o kterém není snadné mluvit osobně.

Odkaz na NNTB, přes který je možné se bezpečně svěřit, najdete na našem školním webu na dvou místech:

  • logo NNTB v patičce webu,
  • odkaz v sekci O škole – Školní poradenské pracoviště (informace o metodikovi prevence).

V případě jakýchkoli nejasností se na nás neváhejte obrátit.

SPOLEČENSKÝ PLES A DĚTSKÝ KARNEVAL

Spolek rodičů a přátel Základní školy Bystré srdečně zve na:
XXVIII. SPOLEČNSKÝ PLES - v pátek 24.2. 2023 od 20 h v sokolovně v Bystrém
hraje kapela MEFISTO MOHLENICE
předtančení žáků 9. tříd
hlavní cena: welnes pobyt pro 2 osoby na 3 dny
vstupné: 100,- Kč

MAŠKARNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL - v sobotu 25.2.2023 od 13,30 h
předtančení ZUŠ Bystré
vstupné: dobrovolné

ZVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PRO ŽÁKY I VEŘEJNOST OD 1. BŘEZNA 2023

Vážení rodiče, vážení strávníci odebírající obědy ve školní jídelně,

v příloze zprávy naleznete informaci o nových cenách potravin od 1.3. 2023 (dle věkových kategorií) a informaci o ceně obědů pro veřejnost (obědy v doplňkové činnosti).

 

TESTOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ SCIO

V 6. ročníku naší školy jsou žáci, s jedním z nejlepších výsledků v Pardubickém kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním testovací společnost zaslala ocenění za výborný výsledek.
Český jazyk
Šimon Renát za nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování ČJ 6. tříd ZŠ.
Laura Benešová za druhý nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování ČJ 6. tříd ZŠ.
Matematika
Jaroslav Dočekal za nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování M 6. tříd ZŠ.
Obecné studijní předpoklady (OSP)
Šimon Hanzl za druhý nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování OSP 6. tříd ZŠ.
Šimon Renát za třetí nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování OSP 6. tříd ZŠ.
Oceněným (žákyním i žákům) blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování SCIO

Na podzim 2022 se naše škola zapojila do projektu Národní testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v našem kraji v testech z českého jazyka (Čj), matematiky (Ma) a obecných studijních předpokladů (OSP) - viz přiložený obrázek.

Certifikát s oceněním bude žákům předán s pololetním výpisem z vysvědčení. Všem oceněným žákům blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

KONKURZ NA ŘEDITELKU/ ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BYSTRÉ

Rada města Bystré vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Bystré, okres Svitavy

SLOVNÍ HODNOCENÍ V 1. ROČNÍKU ZŠ

V 1. ročníku naší školy dostávají žáci ve školním roce 2022/2023 v obou třídách (I. A, I. B) slovní hodnocení, které zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon; a naznačení dalšího rozvoje žáka. MŠMT plánuje, aby takové vysvědčení pro své žáky od prvního do třetího ročníku vytvářely všechny školy od školního roku 2025/2026. V souladu s tímto záměrem a po projednání s rodiči jsme hodnotili všechny žáky ve třídě již letos. 

ZŠ BYSTRÉ = URČENÁ ŠKOLA PRO POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY ŽÁKŮM CIZINCŮM

Krajský úřad Pardubického kraje určil naši školu po přijetí více jak 30 ukrajinských žáků  v jarních měsících roku 2022 a zařadil ji mezi školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu žáků cizinců, kteří plní povinnou školní docházku. Škola zajišťovala a nadále zajišťuje pro nově přijaté žáky intenzivní výuku českého jazyka jako druhého jazyka. Nově jsme přijali ukrajinskou asistentku pedagoga, jejímž hlavním cílem je začleňování ukrajinských dětí a žáků do tříd, nejvíce na 1. stupni ZŠ a také v 6. ročníku.  

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU VYHLÁŠENÉHO SZIF

Prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS Poličsko) jsme se letos přihlásili do Programu rozvoje venkova vyhlášeného Státáním zemědělským a intervenčním fondem (SZIF) s názvem projektu Modernizace technologie stravování ve školní jídelně ZŠ (jedná se o zakoupení nové myčky nádobí, škrabky brambor a zeleniny, pultové mrazící boxy) s finančním krytím SZIF do 250 tis. Kč. Dohoda o poskytnutí dotace mezi ZŠ a SZIF byla podepsána, je možné začít s realizací, tj. pořízení nového vybavení.

PROJEKT SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA ŠKOLY SCHVÁLEN A PODPOŘEN ZŘIZOVATELEM ŠKOLY FINANČNĚ

S digitalizací školy narůstá počet koncových zařízení ve škole. Usilujeme o to, aby digitální infrastruktura naší základní školy byla funkční a bezpečná. Plánujeme: 1. Nový rozvaděč pro server bude sloužit pro umístění nejenom serveru, ale i zakončení sítě, zálohovacímu zařízení a případně i bezpečnostnímu řešení SOPHS. 2. Přesun síťového zakončení z půdních prostor školy. 3. Revitalizace sítě v pavilonu školy, posílení a přidání WiFi pro lepší signál.

V PÁTEK 18.11. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pátek 18.11. 2022 je vyhlášeno ředitelské volno (původně neplánované) v Základní škole Bystré, okres Svitavy.

Školní družina bude při dostatečném počtu zájemců v provozu - informaci upřesníme.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies