Aktuality

Taneční zábava SRPZŠ

Spolek rodičů a přátel Základní školy Bystré srdečně zve na taneční zábavu – v sobotu 9. 9. 2023 od 20:00 v areálu hasičské zahrady v Bystrém.

Hraje kapela Paní věší prádlo.

Vstupné: 100,- Kč

Úvodní slovo ředitele školy

Milí žáci, vážení rodiče, vážení spolupracovníci a ostatní přátelé školy,

jako hrdému řediteli této školy, která je domovem pro naše nadějné žáky a jejich rodiny, je mi ctí Vás všechny přivítat na začátku nového školního roku.

Především bych chtěl vyjádřit upřímné poděkování mému předchůdci, bývalému řediteli PaedDr. Zdeňku Mrkosovi. Odvedl kvalitní práci a zanechal nezapomenutelnou stopu v historii naší školy. Jeho oddanost, vedení školy a závazek k vzdělání našich žáků jsou obdivuhodné a já se budu snažit v tomto duchu pokračovat.

Nový školní rok přináší nejen nové knihy, učebnice a učebny, ale také nové příležitosti a možnosti. Je to jako neotevřená kniha, plná nepopsaných stránek, na které můžeme napsat příběh našeho vzájemného růstu a úspěchu.

Děti a mládeži, jste naším pokladem a naší nadějí. Nezapomínejte na to, že máte neomezený potenciál. Snažte se, zkoušejte nové věci a nebojte se chyb, protože právě v nich často nacházíme největší lekce a ponaučení.

Rodiče, jste našimi partnery ve vzdělávání Vašich dětí. Vaše angažovanost a podpora jsou pro nás neocenitelné. Rovněž jste důležitými průvodci a vzory pro Vaše děti. Podporujte je ve snaze dosáhnout svých cílů a učte je hodnotám, jako jsou láska k učení, trpělivost a odhodlání.

Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci, Vy jste srdcem naší školy. Jste těmi, kteří formují naše budoucí generace. Vaše práce má obrovský význam a já Vám děkuji za Váš neúnavný závazek k vzdělávání našich žáků.

Nepedagogičtí pracovníci, Vaše práce je nepostradatelná pro plynulý chod naší školy. Děkuji Vám za ni a také za oddanost naší škole.

Letošní školní rok bude určitě plný výzev, ale také úspěchů a radosti. Společně můžeme dosáhnout všeho, co si stanovíme za cíl. Věřím, že jsme připraveni čelit všem výzvám a vytvářet společenství, které je založeno na respektu, soucitném chování a vzájemné podpoře.

Nechť je tento nový školní rok plný inspirace, úspěchu a radosti pro nás všechny.

Děkuji Vám za Vaši důvěru a víru v naši školu.

S úctou
Mgr. Jan Mužík, ředitel Základní školy Bystré, okres Svitavy

Nové e-mailové kontakty

Se změnou podmínek našeho poskytovatele připojení k internetu jsme byli nuceni změnit následující e-mailové kontakty s okamžitou platností:

Ředitel školy: reditel@zsbystre.cz

Zástupkyně ředitele školy: zastupce@zsbystre.cz

Vedoucí školní jídelny: jidelna@zsbystre.cz

Děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září. Prvňáčci se spolu se svými rodiči sejdou v obřadní síni bysterské radnice, kde se v 8:00 uskuteční slavnostní přivítání. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí vyučování v 8:00 ve svých kmenových učebnách.

Nové přidělení kmenových učeben:

  1. třída – učebna S04 (hlavní budova – přízemí),
  2. třída – učebna S16 (hlavní budova – 1. patro),
  3. třída – učebna S26 (hlavní budova – 2. patro).

Školní družina bude v provozu od pondělí 28. srpna od 7:00 do 15:00.

Školní jídelna bude vařit od pondělí 28. srpna. Žáci základní školy, kteří budou chodit na obědy v srpnu, mají nárok na zvýhodněnou cenu oběda za cenu potravin.

Stravné na měsíc srpen se bude prodávat ve středu 23. 8. a ve čtvrtek 24. 8. od 7:00 do 14:00 ve školní jídelně. Stravné na září se bude hradit ve středu 30. 8. a ve čtvrtek 31. 8., případně je možné i v pondělí 4. září, rovněž v 7:00 – 14:00 ve školní jídelně.

Školní rok 2022/2023 úspěšně za námi

Gratulujeme všem žákům a žákyním k dosaženým výsledkům, užijte si krásné prázdniny. Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům děkujeme za odvedenou práci a přejeme klidnou dovolenou.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 bude zahájeno v pondělí 4. září 2023.

Úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin:
3. 7. – 4. 7. v 8:00-10:00,
11. 7. – 14. 7. v 8:00-10:00,
31. 7. – 1. 8. v 8:00-9:00,
14. 8. v 8:00-10:00,
28. 8. – 1. 9. v 8:00-10:00,
v případě potřeby i kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě.

S pozdravem a přáním příjemného léta Jan Mužík

INFORMACE RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

v příloze zprávy naleznete:

1. Informace k zahájení školního roku prvňáčků

2. Školní potřeby v 1. ročníku

3. Informace k provozu školní družiny v přípravném týdnu před zahájením školního roku

4. Informace ke stravování ve školní jídelně

5. Kontaktní údaje 

                                          S pozdravem Zdeněk Mrkos

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 24. a 25. dubna proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 hod. v tělocvičně školy.

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU - VÝSTUP ČINNOSTI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU - ŠKOLA SNŮ

srdečně zveme na výstavu, která je výstupem činnosti žákovského parlamentu, ŠKOLA SNŮ.

Výstava se uskuteční v Multifunkčním domě v Bystrém, zahájení 15.5. 2023 v 16.30 h - vernisáž, výstava potrvá do 19.5. 2023.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude na jaře roku 2023 provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.

Naše škola byla zařazena do skupiny škol, v nichž proběhne zjišťování u žáků 9. ročníku ZŠ či odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Sledovanými oblastmi v tomto zjišťování jsou: Čtenářská gramotnost, Další cizí jazyk, Chemie, Fyzika, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis a Výchova ke zdraví.

Naší škole je přidělena konkrétní dvojice oblastí: Další cizí jazyk (Německý jazyk) a Výchova ke zdraví.

Zjišťování výsledků proběhne v termínu od 15. května do 2. června 2023. Koknkrétní termín je na rozhodnutí školy.

Účast naší školy v tomto zjišťování výsledků vzdělávání prováděném Českou školní inspekcí je povinná.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies