Závěrečné práce žáků 9. ročníku

30.6.2019 | Jan Mužík | 2019
Práce s čestným uznáním:

  Dočekalová Petra - Rok 1968 očima pamětníků  (PDF)

  Krčil Martin - Zdravý životní styl  (PDF)

  Randa Tomáš - 3D model budovy Sokolovny  (PDF)

            3D model budovy Sokolovny (ZIP)

Slavíčková Alžběta - Pohádky pro nejmenší děti

Práce s čestným uznáním a knižní odměnou:

  Luňáčková Tina - Vlastní literární tvorba  (PDF)

  Poláková Kristýna - Život farnosti Bystré  (PDF)

Odkaz na fotogalerii z prezentací závěrečných prací:

Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníků (11. 6. 2019)

Zdravá škola
Portál pardubického kraje
Nenech to být
Šablony
NPO
OP JAK