Ze života školy

Kroužek ICT a robotiky - Virtuální ozo puzzle

Kroužek ICT a robotiky - Virtuální ozo puzzle

Toto pondělí jsme se v kroužku seznamovali s virtuálním prostředím, kde si mohli žáci vyzkoušet poskládat svoji vlastní dráhu pro ozobota. Děti si tak mohly vyzkoušet využití nejen černých, ale i zelených, modrých a červených drah, na kterých ozobot reaguje rozsvícením příslušnou barvou. Dále měly děti k dispozici širokou nabídku ozokódů, kterými dávaly ozobotovi různé příkazy jako například změnu rychlosti, směru, rotovat jako tornádo nebo tančit pozpátku.

Zdravá škola
Portál pardubického kraje
Nenech to být
Šablony
NPO
OP JAK

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies