Ze života školy

Kroužek ICT a robotiky - Virtuální ozo puzzle

Kroužek ICT a robotiky - Virtuální ozo puzzle

Toto pondělí jsme se v kroužku seznamovali s virtuálním prostředím, kde si mohli žáci vyzkoušet poskládat svoji vlastní dráhu pro ozobota. Děti si tak mohly vyzkoušet využití nejen černých, ale i zelených, modrých a červených drah, na kterých ozobot reaguje rozsvícením příslušnou barvou. Dále měly děti k dispozici širokou nabídku ozokódů, kterými dávaly ozobotovi různé příkazy jako například změnu rychlosti, směru, rotovat jako tornádo nebo tančit pozpátku.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies