Ze života školy

Přírodovědný program a robotika

Přírodovědný program a robotika

V pátek 11.3. jsme navštívili Centrum technického vzdělávání Půda při Městské knihovně v Poličce.  Děti se učily pozorovat, porovnávat a třídit různé přírodniny - větvičky jehličnatých i listnatých stromů, šišky, mechy, včely, hmyzí křídla i svoje ruce. Naučily k pozorování používat lupy a mikroskopy. Zajímavé bylo i kouzlení s vodou. Nakonec si všichni s chutí pohráli s roboty Bee-Bot, které děti už znají z mateřské školy. Naprogramovat jejich pohyb po hrací desce tak nebylo vůbec těžké a dokonce děti naučily roboty i tancovat. Dopoledne v příjemném prostředí Půdy bylo velice inspirující a děti získaly mnoho podnětů pro další pozorování přírody.  O zájmu dětí svědčí i rozhodnutí brzy  Půdu zase navštívit.

Holocaust

Holocaust

Jak zprostředkovat žákům co nejefektivněji téma holocaust? Tomuto tématu jsme s deváťáky věnovali v dějepise spoustu času. Napadlo mě, že by bylo zajímavé žáky seznámit i s četbou s touto tematikou - Čtením ke kritickému myšlení. Oslovila jsem s tímto nápadem slečnu knihovnici Zdislavu Klodnerovou, která mi pomohla vybrat 5 knih - Deník Anny Frankové, Chlapec v pruhovaném pyžamu, Svědkové z továrny na smrt, Transport za věčnost a Labyrint nedokončených setkání.  Jak tato "dvouhodinovka" strávená v knihovně vypadala? Žáci byli rozděleni do skupinek po 5 a každá skupina měla za úkol vyplnit pracovní list. Na tomto pracovním listě byla vždy ukázka z knihy a k ní různé úkoly (můžete si prohlédnout). Druhou hodinu následovala reflexe, kdy vždy každá skupina prezentovala vybranou knihu a povídali jsme si o ní. Závěrem bych chtěla moc poděkovat slečně knihovnici Zdislavě Klodnerové, která mi s projektem moc pomohla. Dokonce vypracovala dva pracovní listy a zúčastnila se i reflexe.  Je smutné, že když chce člověk žákům zprostředkovat hrůzy druhé světové války, vypukne v Evropě válka o Ukrajinu... 

Slavíme masopust

Slavíme masopust

V pátek 25.2. se v naší třídě konal projektový den Slavíme masopust. Cílem projektu bylo seznámit se s lidovými zvyky a tradicemi a také si užít trochu zábavy, která k masopustu patří. Děti si vyrobily masky, zhlédly pohádku Jak to bylo o masopustu, v pracovním listu si přečetly o masopustních dnech a jaké tradiční maškary patří do masopustního průvodu. Po splnění všech úkolů jsme se přesunuli do tělocvičny, kde si děti zahrály, zasoutěžily a zatancovaly. Ve třídě potom proběhla volba a ocenění nejlepších masek a ještě zbyla chvilka na společné hry.  Masopustní den jsme si všichni užili.

Zdravá škola
Portál pardubického kraje
Nenech to být
Šablony
NPO
OP JAK